Mongoliet har en relativt lång historia bakom sig. Det sägs att forskare har hittat lämningar i landet som man gissar är mellan etthundratusen till tvåhundratusen år gamla. Men vet dock även att landet började att arbeta med brons ungefär 1000 år innan vår tideräkning. Några hundra år senare började man dessutom att arbeta med andra metaller, som järn.

Mongoliet är mest känd för den historia som kommer från 1200-talet. Djingis Khan, härskaren över Mongoliet förenade nämligen under detta århundrade de olika mongoliska stammarna och fick dem att gå ihop så att riket blev större. Man erövrade stora områden av land, några av de områdena var Sibirien, Kina, Mellanöstern och Ryssland. Detta välde kom att bli det största man någonsin vetat om i hela världshistorien. Det började relativt fort att falla samman i flera delar, så kallade khanat. Man försökte även att erövra Japan, men det lyckades inte. Man behöll de områden som var uppdelade i olika khant under en tid, men efter ett tag fungerade det inte längre och de olika khanten blev då självständiga riken.

Mongoliet resa

Efter storväldets fall splittrades områdena igen och tillföll olika mongoliska stammar. Detta ledde till ett flertal olika konflikter och det är bland annat i med detta som man i Kina kom att bygga på den den kinesiska muren. Många av områden kom även att bli buddhistiska, vilket flera av dem är än idag. Under 1600 talet kom Mongoliet att bli en del av Kina, efter ett par hundra år senare kom det som idag ibland kallas för det yttre Mongoliet att kalla sig själva för självständiga. Det är också därför som en del av Kina kallas för det inre Mongoliet.

Under 1900-talet har landet präglats av politik och olika ideologiers viljor. Landet hade under stor del av detta århundrade ett stort inflytande av Sovjetunionen och när det kom till den punk där kommunismen i Kina och den i Sovjetunionen skildes, följde man i Mongoliets Sovjetunionens håll.